Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Bức tranh bừng sáng của tôi" chính thức ra mắt

"Bức tranh bừng sáng của tôi" chính thức ra mắt! 

Từ tầm nhìn 2025 của HSV Group là hình mẫu trải nghiệm nhân viên với mục tiêu đạt 90% chỉ số bừng sáng của nhân viên thông qua 4 yếu tố: phát triển bản thân, trải nghiệm tự chủ, tự hào về công ty và thu nhập bình quân.

Và nay, thông điệp rõ nét về "Bức tranh bừng sáng" đã được gửi đến các thành viên thông qua sự kiện Culture Day 2022 vừa qua.

Tại HSV Group, chúng ta có niềm tin rằng “khi cùng nhau không gì là không thể” và mỗi thành viên là 1 mảnh ghép. Hãy chung tay cùng nhau kiến tạo nên môi trường làm việc bừng sáng mỗi ngày nhé!
---
HSV Group
Sứ mệnh: Mang lại vẻ đẹp tự tin cho mỗi ngày bừng sáng.
Tầm nhìn 2025: Tập đoàn bán lẻ tự hào là hình mẫu trải nghiệm khách hàng và trải nghiệm nhân viên tại Việt Nam.

HSV Group Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.